Lois Cid

Falar de recordos non vividos, familias unidas que nunca compartiron un pasado, unha historia ficcionada nunha aldea Galega na que as vivenzas fanse presentes entre os elementos que a compoñen, tratando o espazo dos Blancos como un punto de encontro. Con un punto de inicio no álbum familiar como elemento de intervención, é un xesto que sae da melancolía que xeran as imaxes dos nosos antepasados, buscamos indagar na súa forma de vivir pasada e dalgún xeito facerlle unha homenaxe.